PRIVACY VERKLARING de Wijntherapeut v.o.f.


de Wijntherapeut v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te Ermelo (3851 ST ) aan de Mariënhoef 8, hierna te noemen “de Wijntherapeut v.o.f.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. de Wijntherapeut v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert de Wijntherapeut v.o.f. u over de manier waarop de Wijntherapeut v.o.f. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de Wijntherapeut v.o.f. worden aangeboden op www.dewijntherapeut.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
de Wijntherapeut v.o.f. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. de Wijntherapeut v.o.f. past wat u op www.dewijntherapeut.nl ziet aan op uw interesses. de Wijntherapeut v.o.f. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP- adresen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.


2. Doel
de Wijntherapeut v.o.f. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.dewijntherapeut.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. de Wijntherapeut v.o.f. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door de Wijntherapeut v.o.f..


3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft de Wijntherapeut v.o.f. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. de Wijntherapeut v.o.f. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en onze vervoerders en transporteurs.


4. Uw account
In uw account op www.dewijntherapeut.nl slaat de Wijntherapeut v.o.f. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.


5. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. de Wijntherapeut v.o.f. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt de Wijntherapeut v.o.f. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.


6. Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De persoonlijke nieuwsbrieven kan de Wijntherapeut v.o.f. samenstellen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van de Wijntherapeut v.o.f. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via www.dewijntherapeut.nl.


7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of de Wijntherapeut v.o.f. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt de Wijntherapeut v.o.f. bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.


8. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.dewijntherapeut.nl houdt de Wijntherapeut v.o.f. uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan de Wijntherapeut v.o.f. haar aanbod aan u daarop aanpassen. de Wijntherapeut v.o.f. gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.


9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
de Wijntherapeut v.o.f. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt de Wijntherapeut v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan de Wijntherapeut v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.


10. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt de Wijntherapeut v.o.f. deze gegevens net zoals die van andere klanten van de Wijntherapeut v.o.f..


11. Social media
Op sommige plekken op www.dewijntherapeut.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. de Wijntherapeut v.o.f. krijgt geen toegang tot uw social media-account.


12. Andere doeleinden
Tot slot kan de Wijntherapeut v.o.f. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden1. de Wijntherapeut v.o.f. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door de Wijntherapeut v.o.f. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden de Wijntherapeut v.o.f. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) de Wijntherapeut v.o.f. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. de Wijntherapeut v.o.f. maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die de Wijntherapeut v.o.f. ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat de Wijntherapeut v.o.f. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.dewijntherapeut.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid de Wijntherapeut v.o.f.
1. de Wijntherapeut v.o.f. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die de Wijntherapeut v.o.f. verwerkt ten behoeve van www.dewijntherapeut.nl. de Wijntherapeut v.o.f. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn
1. de Wijntherapeut v.o.f. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.dewijntherapeut.nl, tenzij de Wijntherapeut v.o.f. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. de Wijntherapeut v.o.f. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.dewijntherapeut.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.dewijntherapeut.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.dewijntherapeut.nl in de gaten.
2. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-06-2019.